LiaoYusheng.com .

Shanghai & Xiamen
Shanghai/Xiamen, China, November 2004
Copyright © Liao Yusheng.